Obsah

Vyhlášky, nařízení aj.

Nařízení starosty č. 1/2013 Zákaz podomního prodeje

narizenipodomniprodej.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o komunálním odpadu a nakládání se stavebním odpadem

OZV 5.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místních poplatcích

OZV4.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

OZV3.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

OZV12010.pdf

Veřejná vyhláška - zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami (odběr vody)

zakazvody.doc

Formuláře ke stažení

Poučení pozůstalým

Formulář "Poučení pozůstalým" musí být podepsán a odevzdán na obecní úřad v souvislosti s kopáním hrobu.

poucenipozustalym.doc

Žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les

kaceni.doc

Žádost o byt

zadostobyt.doc

Žádost o byt v domě s pečovatelskou službou

zadostobytDPS.xls

Žádost o vydání voličského průkazu - volba prezidenta 2018

voličské průkazy - tiskopis prezident 2018.pdf

Důležité dokumenty

Rozvojová strategie Obce Hošťálková na období 2014 - 2020

rozvojovastrategie.jpg

Plán připravenosti obce

planpripravenosti.pdf

Územní plán obce

UP.pdf

Krizová karta obce

krizovakartaobce.pdf

Stránka

  • 1