Obsah

Vyhlášky, nařízení aj.

Nařízení starosty č. 1/2013 Zákaz podomního prodeje

narizenipodomniprodej.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o komunálním odpadu a nakládání se stavebním odpadem

OZV 5.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místních poplatcích

OZV4.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

OZV3.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

OZV12010.pdf

Veřejná vyhláška - zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami (odběr vody)

zakazvody.doc

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Vyhláška 1-2015.docx

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

bh C224e H18041307420.pdf

Formuláře ke stažení

Poučení pozůstalým

Formulář "Poučení pozůstalým" musí být podepsán a odevzdán na obecní úřad v souvislosti s kopáním hrobu.

poucenipozustalym.doc

Žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les

kaceni.doc

Žádost o byt v domě s pečovatelskou službou

Žádost o pronájem bytu v DPS se znakem.docx

Přihláška - příměstský tábor 2018

Příměstský tábor-přihláška2018.doc

Žádost o byt

Žádost o přidělení bytu se znakem.docx

Žádost o připojení ke KT

tiskopis žádosti.doc

Žádost o vydání voličského průkazu - volby do Evropského parlamentu 2019

Žádost o vydání voličského průkazu.docx

Důležité dokumenty

Rozvojová strategie Obce Hošťálková na období 2014 - 2020

rozvojovastrategie.jpg

Plán připravenosti obce

Plán připravenosti Hošťálková - 2019.pdf

Územní plán obce

UP.pdf

Krizová karta obce

KRIZOVÁ KARTA OBCE 2019.docx

Územní plán obce - změna č. 2

E2_HLV_PS.pdf

Stránka

  • 1