Obsah

Odpadové centrum Fučínov

Odpadové centrum Fučínov

Od soboty, 2. 2. 2013 je otevřeno nové Odpadové centrum ve Fučínově, kde je možno odkládat:

- separovaný odpad,

- objemný odpad,

- nebezpečný odpad.

 

Otevírací doba:

Pondělí: 8.30 - 17.00 hod
Středa: 8.30 - 17.00 hod
Sobota: 8.30 - 12.00 hod