Obsah

Zateplení pavilonu mimoškolní výchovy v ZŠ

Typ: ostatní
zsmsv„ZŠ Hošťálková, pavilon mimoškolní výchovy - stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti objektu“ je přesný název projektu, na který byla obci přiznána dotace v rámci Operačního programu
Životní prostředí. Kromě vlastních prostředků, která činí 10% celkových nákladů (dle položkových rozpočtů jsou stanoveny na 5 764 000 Kč), bude část spolufinancována Evropskou unií (Fondem soudržnosti) a část Státním fondem životního prostředí ČR.

Objekt základní školy se skládá ze třech pavilonů. Pavilony učeben a tělocvičny byly rekonstruovány již v minulých letech a nyní je připravena oprava poslední části, v níž se nachází jídelna, školní družina a školní klub. Projekt řeší snížení energetické náročnosti objektu, a to zateplením obvodového pláště pavilonu a vstupního objektu, zateplením stropní konstrukce a podlah nad sklepením budovy, zateplením střechy vstupního pavilonu. V rámci projektu je řešena také výměna oken a vstupních dveří a zazdění meziokenních vložek.

 

V současné době probíhá výběrové řízení zhotovitele, které by mělo částečně snížit náklady na rekonstrukci. Termín prací byl  v interiéru stanoven od 1.7.2013 do 31.8.2013 a v exteriéru od 1.7.2013 do 30.9.2013.


Vytvořeno: 8. 6. 2017
Poslední aktualizace: 12. 7. 2017 23:38
Autor: Správce Webu