Obsah

Územní plán obce Hošťálková

Typ: ostatní
logo.
Název projektu:  Územní plán obce Hošťálková
Název OP: Integrovaný operační program
Prioritní osa: Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence
Oblast podpory: č. 6.5.3, Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních  politik
Výzva: č. 05, Kontinuální výzva 5.3b - Podpora tvorby a aktualizace úz. plánů obcí
Realizace projektu: 9. 6. 2009 - 31.12. 2009
Plocha pokrytá novým ÚP:  26,88 km2
Celkové výdaje projektu: 590 835,-- Kč
Výše dotace:   100 %


Obec Hošťálková se stala oprávněným příjemcem dotace na základě splnění jedné ze 3 podmínek, která zní: "minimálně 10 staveb pro bydlení na území obce se nachází ve stanoveném záplavovém území nebo jejich obytné místnosti určené pro bydlení byly po 1. 1. 1997 zaplaveny a tyto stavby nemají dosud zajištěnou protipovodňovou ochranu"

Cílem projektu je zajištění odborné práce projektanta od schválení zadání územního plánu po vypracování návrhu územního plánu. Součástí projektu je také zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a posouzení vlivu na životní prostředí (SEA).

Realizace projektu byla ukončena předáním návrhu územního plánu včetně výše uvedených vyhodnocení pořizovateli (MěU Vsetín) dne 18. 11. 2009. Celková plocha území řešeného územním plánem činí 26,88 km2.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to v plné výši, tedy 100% celkových výdajů projektu.

http://strukturalni-fondy.cz/iop


Vytvořeno: 8. 6. 2017
Poslední aktualizace: 12. 7. 2017 23:38
Autor: Správce Webu