Obsah

Plán akcí na léta 2014 - 2020

I na další léta má obec naplánovanou celou řadu stavebních akcí. Přehledně jsou seřazeny v následující tabulce, která je vyňata z Rozvojové strategie obce na léta 2014 – 2020.

rozvojovastrategie.

 

Zprávy

první
ze 3
další poslední

Oprava střech kolumbária na evangelickém hřbitově 1

Oprava střech kolumbária na evangelickém hřbitově

Špatný stav stávajícího zastřešení kolumbária na evangelickém hřbitově si vyžádal rekonstrukci. Deformované drátosklo bylo vyměněno za modifikovanou střešní krytinu a taktéž byl vyměněna konstrukce vazby. Akce byla finančně podpořena MAS Podhostýnska. celý text

ostatní | 13. 12. 2013 | Autor: Správce Webu

Z výsledků hospodářské činnosti


ostatní | 17. 12. 2012 | Autor: Správce Webu

Oprava místních komunikací

Realizací akce byly opraveny asfaltové povrchy komunikací, které byly poničeny přívalovým deštěm v srpnu 2011. Opravy prováděla od dubna do května roku 2012 firma Swietelsky s.r.o., která byla vybrána na základě výběrového řízení. celý text

ostatní | 14. 12. 2012 | Autor: Správce Webu

Rekonstrukce mostu u bytovek

Záměrem rekonstrukce bylo zkvalitnění dopravy a zvýšení bezpečnosti v centru obce. V termínu od července do října 2012 byl v rámci této akce zdemolován nejstarší most na Valašsku, vybudován nový propustek, rozšířeno silniční těleso a chodník v úseku rekonstrukce. celý text

ostatní | 14. 12. 2012 | Autor: Správce Webu

Dětské hřiště u bytovek

Výstavba zpevněné plochy na míčové hry a volnočasové aktivity a vybudování prostoru s dětskými prvky (kolotoč, skluzavka, prolézačka) byly provedeny v lokalitě dolních bytovek v září až listopadu roku 2012. Vznikla tak odpočiková a herní zóna pro občany bytovek a přilehlých částí. celý text

ostatní | 14. 12. 2012 | Autor: Správce Webu

Nové kolumbárium

Na evangelickém hřbitově bylo z důvodu nedostatku urnových míst postaveno nové kolumbárium pro ukládání urnových schránek. Dotační podpora byla na projekt poskytnuta ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Z celkových nákladů 360 tis. hradila obec cca 30 %. celý text

ostatní | 14. 12. 2012 | Autor: Správce Webu

Kulturní památka č.p. 16

Firma Tesařství Švehlík prováděla od května do listopadu 2012 dokončení rekonstrukce „Macháčkovy chalupy“. Díky dotaci Zlínského kraje a Ministerstva kultury tak bylo v této etapě oprav kulturní památky vybudováno nové schodiště a nová půda. celý text

ostatní | 14. 12. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Protipovodňová opatření Hošťálková


ostatní | 30. 9. 2011 | Autor: Správce Webu
knihy

Elektronizace místní knihovny v Hošťálkové

Tak jak je tomu téměř ve všech současných fungujících knihovnách, rovněž Místní knihovna Hošťálková byla v roce 2011 zkvalitněna formou zavedení elektronického knihovnického systému, a to prostřednictvím projektu s názvem Elektronizace místní knihovny v Hošťálkové. celý text

ostatní | 1. 12. 2010 | Autor: Správce Webu
#

"Senioři komunikují", aneb počítačový kurz pro seniory

V záři roku 2010 měla obec to potěšení, že byla jako jedna z mnoha zájemců vybrána mezi realizátory projektu „Senioři komunikují“. Jednalo se o projekt, jehož uskutečnění zaštiťuje Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových. celý text

ostatní | 1. 10. 2010 | Autor: Správce Webu
logo

Územní plán obce Hošťálková


ostatní | 1. 6. 2009 | Autor: Správce Webu
hřiště

Dětské hřiště u MŠ Hošťálková

Vybavení zahrady mateřské školy průlezkami, kolotoči a ostatními herními prvky, si vybavuje ze svých dětských let mnoho občanů. Sloužilo výborně dlouhá léta, ovšem z hlediska bezpečnosti dětí již nebyla tato zařízení dostatečně vyhovující, a tak byla nutná jejich demontáž a náhrada za nové. celý text

ostatní | 30. 4. 2009 | Autor: Správce Webu
první
ze 3
další poslední