Obsah

Plán akcí na léta 2014 - 2020

I na další léta má obec naplánovanou celou řadu stavebních akcí. Přehledně jsou seřazeny v následující tabulce, která je vyňata z Rozvojové strategie obce na léta 2014 – 2020.

rozvojovastrategie.

 

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

Protipovodňová opatření obce Hošťálková 1

Protipovodňová opatření obce Hošťálková

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unii - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. celý text

ostatní | 4. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
Pořízení lesní techniky 1

Pořízení lesní techniky

Předmětem projektu je pořízení traktoru 4x4 s ochrannou konstrukcí  a klanicového vyvážecího vleku za traktor  s nosností do 10t. celý text

ostatní | 22. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Sociální byty v Obci Hošťálková

Projekt na podporu sociálního bydlení na který je poskytována poskytována finanční podpora z EU. celý text

ostatní | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Modernizace počítačové učebny včetně konektivity v ZŠ Hošťálková 1

Modernizace počítačové učebny včetně konektivity v ZŠ Hošťálková

Realizace projektu je zacílena na rekonstrukci počítačové učebny pro výuku informatiky v ZŠ Hošťálková, která je příspěvkovou organizací žadatele. celý text

ostatní | 23. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
OPRAVA FASÁDY NA ZÁMKU V HOŠŤÁLKOVÉ - hlavní průčelí a restaurování štukových prvků fasády  1

OPRAVA FASÁDY NA ZÁMKU V HOŠŤÁLKOVÉ - hlavní průčelí a restaurování štukových prvků fasády

Tento projekt byl finančně podpořen v rámci programu
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, rok 2019
celý text

ostatní | 27. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Vybavení pro extrémní situace JSDH Hošťálková 1

Vybavení pro extrémní situace JSDH Hošťálková

Cílem projektu je dovybavení jednotky SDH Hošťálková a je podpořen z Ministerstva pro místní rozvoj celý text

ostatní | 2. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Oprava balkónu na zámku v Hošťálkové - obdržení dotací 1

Oprava balkónu na zámku v Hošťálkové - obdržení dotací

Tento projekt byl finančně podpořen Zlínským krajem v rámci programu KUL03-19 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu.
celý text

ostatní | 13. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Rekonstrukce - vstup do ZŠ

obnova vstupu do budovy základní školy celý text

ostatní | 30. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Rekonstrukce - BYTOVÝ DŮM čp. 47

oprava a zateplení střechy na bytovce č.p. 47 celý text

ostatní | 30. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Rekonstrukce - BYTOVÝ DŮM čp. 580 - 587

zateplení bytového domu č.p.580-587, Hošťálková celý text

ostatní | 30. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Renovace - sociální zařízení MŠ

oprava sociálních zařízeních v Mateřské školce celý text

ostatní | 30. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Rekonstrukce - HŘIŠTĚ

obnova hřiště - tenisové kurty celý text

ostatní | 30. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Opravy - MOSTY

pravidelné opravy mostů na vodních tocích v obci celý text

ostatní | 30. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Rekonstrukce - OBECNÍ HOSTINEC

celková rekonstrukce obecního hostince celý text

ostatní | 30. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Rekonstrukce - ZÁMEK

poslední opravy exteriéru zámku

celý text

ostatní | 29. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
Zateplení bytového domu čp. 580 - 587 Hošťálková 1

Zateplení bytového domu čp. 580 - 587 Hošťálková

spolufinancování EVROPSKOU UNII celý text

ostatní | 27. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
Hošťálková - bytový dům 575 1

Hošťálková - bytový dům 575

Obec Hošťálková jako vlastník bytového domu č. p. 575 provádí v těchto měsících rekonstrukci a zateplením bytového domu. V bytovém domu se nachází 12 nájemních bytu. Součástí rekonstrukce je zejména zateplení objektu (suterén, obvodové zdi , stropy a vikýře). Déle je prováděna výměna oken, dveří, balkonů a topných sestav v jednotlivých bytech. Při rekonstrukci obec plánuje taktéž vyměnit střešní krytinu a udělat novou fasádu budovy. Projekt byl podpořen dotací z Integrovaného regionálního operačního programu a celkové investice by neměly přesáhnout částku 6, 5 mil. Kč. celý text

ostatní | 21. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Tělovýchovná jednota Sokol Hošťálková, z.s. - obdržení dotací

Tělovýchovná jednota Sokol Hošťálková, z.s. obdržela dotaci od MŠMT na podporu a rozvoj fotbalové mládeže.
celý text

ostatní | 14. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Tělovýchovná jednota Sokol Hošťálková, z.s. - obdržení dotací  1

Tělovýchovná jednota Sokol Hošťálková, z.s. - obdržení dotací

Tělovýchovná jednota Sokol Hošťálková, z.s. obdržela dotaci od Zlínského kraje na podporu a rozvoj fotbalové mládeže.
celý text

ostatní | 14. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Rozšíření vodovodu Hošťálková - v Selcoch

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí celý text

ostatní | 1. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Oprava kamenného soklu na zámku v Hošťálkové

Projekt řeší opravu kamenného soklu zámku. celý text

ostatní | 12. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Nákup dopravního automobilu pro JSDHO

Dne 22. 12. 2016 byla pořízena nová požární technika – dopravní automobil pro JSDHO. Náklady na projekt činily 1 277 000 Kč bez DPH a akce byla finančně podpořena dotací z Ministerstva vnitra GŘ HZS ČR ve výši 450 000 Kč a dotací ze Zlínského kraje ve výši 300 000,- Kč. celý text

ostatní | 12. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Renovace oken a dveří zámku

Renovací oken a dveří byla započata další etapa celkové rekonstrukce zámku. Po střeže a základech nyní pokračujeme na obvodových zdech zámku. Renovace pod vedením památkového úřadu spočívala v odstranění starých nátěrů oken a dveří, obnově a výměně poškozené dřevní hmoty křídel a rámů, sjednocení zasklení, kování a pantů a následnému opětovnému nátěru. Projekt byl podpořen Ministerstvem kultury ve výši 300 000 Kč a celkové náklady činily 669 tis. Kč. celý text

ostatní | 31. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Oprava sakrálních objektů - márnice

Stavební i estetický stav márnice na evangelickém hřbitově trápil obec i občany již delší časové období. Proto jsme rádi za dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu tohoto objektu ve výši 400 000 Kč. Renovace objektu spočívala v odstranění zvlhlého zdiva, podřezání objektu a nové hydroizolaci, výměně oken a střechy, nové elektroinstalaci a napojení objektu na veřejnou elektrickou sít a hezké nové fasádě. Byly provedeny i venkovní úpravy s vybudováním nového schodiště. Opravu prováděla hošťálovská stavební firma Blizňák - Štěpán a celkové náklady činily 572 tis. Kč celý text

ostatní | 31. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Odvětrání základového zdiva –Zámek Hošťálková

Záchranný projekt se podařilo realizovat na objektu zámku. Po konzultaci s památkovým úřadem nám nebyl doporučen technologický proces podřezání zdiva a vložení izolace, proto byl uplatněn postup pozvolného odvětrávání vlhkosti pomocí odvětrávacího kanálu. Tento postup se nám už osvědčil u obecní hospody. celý text

ostatní | 31. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Oprava sportovního areálu – volejbalové a beach-volejbalové kurty

Projekt zaměřený ke zlepšení sportovního vyžití v naší obci a zapojení dětí a mládeže do sportu, byl součásti žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Oprava spočívala ve vybudování dvou volejbalových kurtů, jednoho pískového kurtu na beachvolejbal, dále nového oplocení, chodníku a dalšího technického vybavení. celý text

ostatní | 31. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Lesní cesty – opravy škod

Tento projekt spočíval v opravě lesních cest. Mohly být podpořeny jen cesty, které leží v bezprostřední blízkosti lesa. Podařilo se rekonstruovat cesty, které slouží ke svozu dřevní hmoty, údržbě lesa, ale i jako trasy pro turisty a cyklisty. Projekt byl podpořen dotací 75% ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Celkové náklady se vyšplhaly na 3 766 tis Kč a vlastní podíl 25% nákladů byl čerpán z hospodářského výsledku lesní výroby – obecně řečeno ze zisku z prodeje obecního dřeva. celý text

ostatní | 31. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Oprava komunikací 2015

Po vydatných jarních a letních deštích loňského roku se některé obecní komunikace staly téměř nesjízdnými nebo nezpůsobilými pro běžný provoz. Po prohlídce poškozených komunikací a stanovení finančního rozpočtu se cena oprav vyšplhala přes 7 milionů Kč. Obec proto podala žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj a naší žádosti bylo vyhověno. celý text

ostatní | 31. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
Modernizace zámeckého parku 1

Modernizace zámeckého parku

Již několik let byl zcela nevyhovující stav technického zázemí pro pořádání různých akcí. Budovy postavené v 70 letech minulého století byly již značně zdevastovány a po složitějším vyjednávání s památkovým ústavem (zámecký park je v památkovém režimu) jsme oslovili architektku Vránovou pro zpracování projektu modernizace. Nové zastřešení s prodejními místnostmi je důstojným nástupcem původní kuželny a kiosku. Pojme až 180 hostů a bude sloužit pro pořádání obecních i soukromým akcí společenského, sportovního i kulturního charakteru. Náklady na projekt činily 2 131 000 Kč a akce byla finančně podpořena dotací z Ministerstva pro místní rozvoj a dotací ze Zlínského kraje ve výši 300 000 Kč. celý text

ostatní | 31. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Bezbariérový chodník u Základní školy

Důležitý projekt z oblasti bezpečnosti chodců a bezpečnosti silničního provozu v Hošťálkové. Projekt spočíval ve vybudování chodníku spojující stávající chodník od Domu služeb, až k autobusové zastávce u restaurace Pub Word. Chodník byl navržen bezbariérově a jeho součástí byl i důležitý přechod pro chodce před Základní školou. Celkové náklady na projekt činily 3 170 000 Kč a byl 85 % podpořen dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Projekt realizovala firma Lomaneta a v květnu 2016 byl zkolaudován a předán do užívání. celý text

ostatní | 31. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 3
poslední