Obsah

Obecní znak a pečeť

PečeťNejstarší obecní pečeť pochází z roku 1748, kterou obecní úřad používal ještě v roce 1852. Zobrazuje jehličnatý strom, u něhož stojí muž s kloboukem na hlavě, pravděpodobně portáš, s puškou na zádech a šavlí po boku, držící v pravé ruce sekeru, snad valašku.

 Tento výjev je příliš složitý, aby mohl být použitý pro obecní znak. Z hlediska přísných pravidel heraldiky, zvláště pak jejich symbolů, nebyl uskutečnitelný. Protože od erbů nekdejších vrchností byly odvozeny erby mnoha měst a obcí, rovněž i Hošťálková pro svůj obecní znak přejala symboly vrchností, kterým v minulosti patřila.

Ve znaku obce je červený štít a v něm zlatý jelen, v rozích štítu pak stříbrná sekera a radlice. Zvolená symbolika vystihuje historickou tradici, neboť námětově čerpá z minulosti obce. Jelen je symbolem čistoty zdejší přírody, vznešenosti okolních lesů, majestátu i půvabu zdejší krajiny. Radlice a sekera symbolizují původní zdroj obživy zdejších obyvatel, t.j. zemědělství a dřevařství.

vlajkaznak