Obsah

Události v obci

V této kapitole najdete informace o různých sportovních a společenských akcích, termínech jednání zastupitelstva a o všem ostatním co je spjato se životem naší obce.


Případné náměty a připomínky jsou vítány, stejně jako informace o sportovních a kulturních akcí, které budou organizovány v katastru obce a přilehlých obcích.

 

 

O akcích informujte úřad obce. Kontakty na úřad zde...

 

Novinky

27.05.2020

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI SE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI

Vážení občané, společně s dalšími obcemi Středního Vsetínska letos pracujeme na plánu, jak v příštích letech zlepšit kvalitu sociálních služeb v mikroregionu. Byli bychom rádi, kdybyste se do jeho tvorby zapojili i vy, a to prostřednictvím tohoto dotazníku. Zajímá nás, jak jste dnes s nabídkou, kvalitou a dostupností služeb spokojeni a co by se dalo zlepšit. Vámi vybrané odpovědi prosím zakřížkujte. Výsledná strategie pro oblast sociálních služeb má co nejlépe odpovídat Vašim potřebám, proto doufáme, že se nám dotazníků vrátí co nejvíce. Vyplněné je můžete odevzdat v budově obecního úřadu HOŠŤÁLKOVÁ do sběrného boxu umístěného v přízemí před poštou, případně je naskenovat či nafotit a poslat elektronicky na adresu manazer@mikroregionsv.cz. Dotazník můžete vyplnit také přímo online, odkaz naleznete na stránkách obce www.hostalkova.cz v záložce AKTUALITY. Dotazníky prosím odevzdávejte do 12. 6. 2020. Dotazník je anonymní a ve dnech 28. - 29. května 2020 Vám bude distriubován do poštovních schránek. Velice děkujeme za Vaši spolupráci, Petr Laštovica

Detail Aktuality

05.05.2020

DENNÍ MENU - Obecní hostinec NA DĚDINĚ

PONDĚLÍ 1. 6. 2020

Detail Aktuality